2012 წლიდან დღემდე საქართველოში წარმატებული მუშაობის შედეგად, ურბან ელემენტსი გახდა ერთ–ერთი ღირსეული საფასადე, შეკიდული ჭერების, იატაკის საფარის და სხვა მოსაპირკეთებელი მასალების მიმწოდებელი სხვადასხვა დანიშნულების კომერციული ობიექტებისთვის და დააგროვა დიდი გამოცდილება საშუალო და დიდ პროექტებში მონაწილეობისთვის.