ჩვენი პროექტები

მეტი

სერვისები

არქიტექტურა

 • არქიტექტურული ნახაზების მომზადება;
 • გრგ-განაშენიანების რეგულირების გეგმა;
 • მუშა ნახაზების მომზადება;
 • კონსტრუქციული ნახაზების დამუშავება;
 • პროექტის შეთანხმება;
 • პროექტის კონცეფცია.

მშენებლობა

კერძო სახლების მიმართულებით:
 • რკინა-ბეტონის სამუშაოები;
 • გადახურვა;
 • ღობის მოწყობა;
 • ეზოს მოწყობა.

პროექტის ზედამხედველობა

პროექტის სრული მენეჯმენტი:
 • სატენდერო დოკუმენტაცია;
 • პროდუქციის შესყიდვა და მისი კონტროლი;
 • მშენებლობისთვის პერსონალის აყვანა;
 • სამონტაჟო სამუშაოების კონტროლი გრაფიკის მიხედვით.
მეტი